אלקס ריף, אז בת חמש בחגיגות הנובי גוד בגן הילדים, בו הייתה מחופשת לפתית שלג