אלקס ריף, בחגיגות הנובי גוד בנתניה, בגיל תשע או עשר