אלקס ריף, אז בת חמש בצרנוביץ אוקראינה ביולקה החגיגית בכיכר העיר עם דד מרוז וסנגורצ'קה