דודה שלי ליד דד מרוז בכיכר העיר צרנוביץ אוקראינה- 1955