יאנה ניקנורוב, 1992, ישראל. אני בת 5, בשנה השניה לעלייתנו לישראל