יפית שפירא, 2012, ישראל, לי ולחברות שלי יש מסורת להפגש בכל נובי גוד ואנחנו לעולם לא שוברות אותה